Handbalteam ‘t Zeuvende uit Bemmel...Activiteiten

Activiteiten

't Zeuvende organiseert door het jaar heen diverse activiteiten. Eén van de belangrijkste is de jaarlijkse oliebollenactie. De opbrengst is ieder jaar voor een goed doel. Dit goede doel wordt vastgesteld tijdens de "aandeelhouders" jaarvergadering.

Andere belangrijke activiteiten zijn 't Zeuvende weekend, een overblijfsel van het jaarlijkse trainingsweekend.Tijdens dit weekend ontmoetten leden,oud- en ereleden, geestverwanten en aspiranten elkaar in het bijzijn van hun familie.De locaties die inmiddels zijn aangedaan hebben een ding gemeen het zijn campings,daarmee houdt elke verdere vergelijking op.Deze campings kunnen namelijk luxe zijn maar ook rommelig, in Nederland liggen maar ook in België of Duitsland, kortom men is overgeleverd aan de grillen van "de Leiding"(1)( zie onder) waar, hoe, wat en waarom.

't Zeuvende weekend vindt ieder jaar plaats tijdens de Hemelvaart.

Daarnaast is er het traditionele "Spel en Schrans" een dag vol met spellen en gezelligheid.

Ook de Bemmelse Dweildag mag zich verheugen in de warme belangstelling van 't Zeuvende. Ieder jaar draagt het team zijn steentje bij.

Organisaties die een beroep doen op de medewerking van 't Zeuvende kunnen meestal wel rekenen op hulp en ondersteuning.

De belangrijkste activiteit is de aandeelhoudersvergadering,tijdens deze vergadering wordt de koers bepaald, een goed doel aangewezen,de oliebollenactie georganiseerd en het afgelopen jaar tegen het licht gehouden.

 

(1)De Leiding: Aantal figuren die 't Zeuvende weekend organiseren(alleen zijzelf kennen de ware achtergronden achter hun keuzes en hoe deze worden gefinancierd)